Privacy Verklaring

De website Madia.nl wordt u ter beschikking gesteld door Madia BV, statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52899624. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid bij Madia. Madia garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Madia gegevens vast (naam, telefoonnummer en e-mailadres). Madia gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Madia van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Madia rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden per e-mail aan info@madia.nl met als onderwerp “Privacy”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Madia, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Uw rechten

Recht op inzage U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Madias vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Madia. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door Madia. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Madia. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op wissen van gegevens

Wij bewaren uw gegevens op een veilige verbinding en doen ons best om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. Echter kunnen we niet garanderen dat informatie wordt beschermd tegen invloeden van externe factoren waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@madia.nl sturen. Madia voldoet binnen 14 werkdagen aan uw verzoek.

Recht op indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Madia niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Google Analytics

De website van Madia maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Madia heeft met Google Inc. een bewerkersovereenkomst gesloten. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics wordt volledig geannonimiseerd gebruikt, waardoor er geen IP adres wordt opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacybeleid andere websites en partners

Op www.madia.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. In de samenwerking met partners is het van belang dat u zelf een aanvraag doet tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij derden.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@madia.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.