European Accessibility Act 2025: wat webshopeigenaren moeten weten

In 2025  gaat een nieuw Europese wetgeving gelden, die zich richt op de digitale toegankelijkheid van commerciële organisaties: de European Accessibility Act. Ook voor webshops heeft deze nieuwe wetgeving consequenties. In dit artikel delen we de belangrijkste aandachtspunten.

Wat is het doel van de European Accessibility Act?

In het kort is de European Accessibility Act een wet die ervoor moet zorgen dat mensen met een functiebeperking dezelfde (online) mogelijkheden hebben als mensen zonder functiebeperking. In Nederland zijn zo’n 4 miljoen mensen met een vorm van functiebeperking. Denk bijvoorbeeld aan visuele beperkingen, motorische beperkingen en dyslexie. Voor hen kan het bijvoorbeeld lastig zijn om bestellingen te plaatsen als een webshop niet goed toegankelijk is.

Daarom heeft de Europese unie in 2020 besloten dat websites van overheden goed toegankelijk moeten zijn. In 2025 breidt de EU de wetgeving daarbij uit met de European Accessibility Act. Hierdoor worden ook webshopeigenaren verplicht om te werken aan de toegankelijkheid van hun online shops.

Waar moeten webshops onder de European Accessibility Act aan voldoen?

Onder de European Accessibility Act vallen straks webshops die producten verkopen die binnen én buiten de EU geproduceerd zijn. Er is nog geen definitieve versie van de EAA gepubliceerd. Het is daarom nog niet helemaal duidelijk op welke manieren toegankelijkheid getoetst gaat worden. Wel zijn in het verleden richtlijnen gebruikt om websites en apps van overheidsinstanties te toetsen. Dit zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Het is daarom aannemelijk dat deze richtlijnen ook in de nieuwe European Accessibility Act gebruikt gaan worden.

De WCAG werkt vanuit 4 principes:

De 4 principes met iconen

Waarneembaarheid

De gebruiker kan inhoud en interface-elementen identificeren door middel van de zintuigen. Voor veel gebruikers betekent dit dat een systeem voornamelijk visueel wordt waargenomen, terwijl voor anderen waarneembaarheid een kwestie van geluid of aanraking kan zijn.

Bedienbaarheid

En gebruiker kan bedieningselementen, knoppen, navigatie en andere interactieve elementen gebruiken. Voor veel gebruikers betekent dit het gebruik van ondersteunende technologie zoals spraakherkenning, toetsenborden, schermlezers enz.

Begrijpelijkheid

Gebruikers moeten de inhoud kunnen begrijpen. De inhoud moet consistent zijn qua presentatie en formaat, voorspelbaar qua ontwerp en gebruikspatronen, en qua toon geschikt zijn voor het publiek.

Robuustheid

Inhoud moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen worden geïnterpreteerd door verschillende technologieën. Gebruikers moeten hun eigen technologieën kunnen kiezen om toegang te krijgen tot de inhoud.

Toegankelijkheid in webshops

Hoewel er dus nog niet helemaal bekend is hoe de EAA invulling gaat krijgen, is er al voldoende houvast voor webshops om aan de slag te gaan met hun toegankelijkheid. Bij Madia wordt al op veel verschillende punten rekening gehouden met de toegankelijkheid van webshops. Zo houden we bijvoorbeeld rekening met:

– Het gebruik van voldoende contrast tussen tekst en achtergrond kleur
– Goed leesbare lettertypes
– De juiste lettertype grootte
– De juiste grootte van knoppen op mobiele apparaten
– Besturing van de webshop via toetsenbord
– Het toevoegen van ALT-teksten aan afbeeldingen
– Toegankelijkheid voor “screen readers”
– Mogelijkheid tot inzoomen, waarbij de content in proportie blijft
– Advies aan webshopeigenaren over toegankelijke invulling van hun webshop (design, tekst en afbeeldingen)

Daarnaast voldoen de platformen die we gebruiken voor de bouw van webshops (AdobeCommerce / OroCommerce) aan de WCAG.

Is jouw webshop klaar voor de European Accessibility Act?

Hoewel 2025 nog 2 jaar op zich laat wachten, kun je je nu alvast voorbereiden. Niet alleen zodat je in 2025 voldoet aan de EAA, maar ook zodat jouw webshop ook nu goed toegankelijk is. Benieuwd in welke mate jouw huidige webshop toegankelijk is? We helpen je graag verder.