Europees Parlement stemt voor verbod op Geoblocking

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een maatregel waardoor ‘geoblocking’ binnen de Europese Unie niet langer wordt toegestaan. Vanaf het einde van 2018 moeten alle Europese burgers online producten uit andere lidstaten kunnen kopen, zonder geconfronteerd te worden met hogere prijzen of bijkomende kosten.

Wat is geoblocking?

Geoblocking is een online maatregel waarbij beperkingen worden opgelegd door webshops op basis van de plaats van de internetverbinding. Als je op dit moment online winkelt, wordt je vaak omgeleid naar een nationale versie van de webshop. Vaak gelden op de nationale versies andere prijzen, die per land kunnen verschillen. Door geoblocking af te schaffen moet de consument atijd bij een webshop uitkomen die de zelfde producten aanbiedt als in andere landen, tegen dezelfde prijs.

Voor webshop eigenaren houdt dit in dat ze meer betaalmiddelen uit andere EU-landen zullen moeten accepteren. Daarnaast moeten klanten zich kunnen registreren op de webshop, ook als ze in een andere EU-staat wonen.

De gedachte achter de wet is dat alle Europese burgers binnen Europa producten  kunnen kopen tegen dezelfde prijs. Het voorstel om de geoblocking maatregelen te treffen, past binnen het streven van de EU naar een Digitale Eengemaakte Markt.

Wat betekent het voor de consument?

Voor de consumenten betekent de nieuwe wet dat fysieke goederen, online dienstenen entertainmentdiensten gemakkelijke gekocht kunnen worden via webshops binnen de EU. Zo kunnen consumenten bijvoorbeeld gebruik maken van kortingen op uitjes, die via een Nederlandse site duurder zouden zijn. Ook apparaten zoals witgoed en hifi, en digitale diensten zoals hosting, moeten gemakkelijker in een buitenlandse webshop te kopen zijn.

Er mag niet meer gediscrimineerd worden op basis van locatie. Europese consumenten kunnen zelf kiezen waar ze iets willen kopen, zonder te worden geblokkeerd of doorgestuurd.

Nog niet voor alle online diensten en producten

De nieuwe regels gelden nog niet voor alle producten. Diensten met een auteursrechtelijke bescherming, zoals het streamen van muziek en video, of het downloaden van e-books, zijn nog niet in de wet opgenomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld Netflix nu nog verschillende prijzen per land mag rekenen. De Europese Unie wil binnen twee jaar bekijken of deze diensten ook kunnen worden opgenomen in de wet.

Tot slot nog een andere kanttekening. In de wet staat dat Europese burgers toegang moeten krijgen tot alle webshops, maar verplicht niet dat goederen of diensten ook geleverd moeten worden aan alle lidstaten. Als een webshop geen levering aanbiedt, zullen consumenten hun gekochte producten zelf in het land van aankoop moeten ophalen.