Thuiswinkel markt monitor 2022: e-commerce uitgaven stijgen

Ieder jaar wordt de Thuiswinkel markt monitor uitgebracht. Dit rapport kijkt terug op de e-commerce cijfers van het jaar ervoor. 2022 was een bijzonder jaar voor e-commerce. Hoewel we een corona-lockdown hadden, hadden we minder last van de corona maatregelen dan in 2021. Wel waren er andere ontwikkelingen die een impact hadden op het aankoopgedrag van Nederlanders. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en inflatie.

Minder aankopen, meer uitgaven

De Nederlandse consument deed in 2022 gemiddeld minder online aankopen dan in 2021. Wel werd er per aankoop gemiddeld een hoger bedrag besteed. Er was een daling in het totaal aantal aankopen van 5%, maar een stijging in de bestedingen
van 9%.

Overzicht van totale uitgaven uit de thuiswinkel markt monitor 2022

Dat het aantal aankopen in 2021 hoger lagen is niet zo gek, we konden immers niets anders dan online kopen. Toch kunnen we zeggen dat e-commerce nog steeds in de lift zit. Als we de cijfers van 2022 namelijk vergelijken met 2019, het laatste jaar vóór corona, dan zien we dat de aankopen een stuk hoger liggen.

2019: €24,9 miljard – 263 miljoen aankopen
2022: €33,3 miljard – 347 miljoen aankopen

Groei door de jaren heen

Producten vs. diensten

Er zijn opvallende verschillen te zien tussen de aankoop van producten en diensten. Ook dit zal te maken hebben met het aflopen van de coronapandemie. De online aankopen en bestedingen van producten zijn gedaald (-10% en -7%), terwijl online aankopen en bestedingen van diensten juist enorm zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar (+49% en +54%).

Een overzicht van de verschillen tussen de aankoop van producten en diensten uit de thuiswinkel markt monitor 2022

 

Deze groei is voornamelijk te verklaren door de enorme stijging van verkoop van kaarten voor evenementen en bestedingen aan vakanties.

Thuiswinkel markt monitor 2022: Een overzicht van alle ontwikkelingen

De “Thuiswinkel markt monitor 2022” heeft nog veel meer aspecten onderzocht, bijvoorbeeld: vergelijkingen met landen om ons heen, de verdeling van aankopen per apparaat, en de ontwikkeling van gebruikte betaalmethoden. Hieronder zie je een snel overzicht.

Een overzicht van alle uitkomsten van het onderzoek

Meer weten over de Thuiswinkel markt monitor 2022?

Wil je meer weten over de resultaten van de Thuiswinkel markt monitor 2022? Je kunt het rapport hier downloaden.