Een helder proces

Als klant wil je zekerheid over de prijs, kwaliteit en tijdsduur van het e-commerce project. Door in een open dialoog frequent met elkaar te overleggen worden doelen scherpgesteld, prioriteiten bepaald, de voortgang gewaarborgd en werkzaamheden geëvalueerd. Met de transparante werkwijze heb jij altijd inzicht in het project en kunnen we samen snel schakelen.

We maken in onze werkwijze gebruik van de ‘discover, advise, discuss, prioritise, test’ cyclus.

De werkwijze van madia
 • Discover

  Voor we aan het project beginnen, willen we precies weten waar jij naar op zoek bent. Tijdens oriënterende gesprekken ontdeken we hoe jouw onderneming eruit ziet, welke bedrijfsprocessen er zijn, in welke markten je actief bent en welke e-commerce doelen je voor jouw webshop voor ogen hebt.

 • Advise

  Aan de hand van de oriënterende gesprekken schrijven wij een advies voor het indelen van het project. We adviseren je over welk e-commerce platform bij je past, welke integraties hierop aansluiten, incorporeren bestaande ideeën en komen met nieuwe ideeën voor de nieuwe webshop.

 • Discuss

  We combineren onze expertise van e-commerce met de kennis die jij hebt van je branche. Na het opstellen van ons advies overleggen we samen of dit past binnen de gestelde visie. Op basis van deze gesprekken vormen we ons advies om naar een werkbaar plan.

 • Prioritise

  Een succesvolle webshop bouw je niet in één dag. Daarom beginnen we met de aspecten die echt belangrijk zijn voor jouw onderneming. We zorgen voor de oplevering van een volledig functionele webshop waarmee jouw klanten goed uit de voeten kunnen. Zie hieronder meer informatie over de MVP.

 • Test

  Na iedere nieuwe oplevering van je webshop kijken we kritisch naar de resultaten. Aan de hand van deze evaluaties maken we aanpassingen, plaatsen we nieuwe ideeën op de backlog en overleggen we samen welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Agile werken in Sprints

Geen project is hetzelfde, er zijn hoofdlijnen die gevolgd worden, maar nooit een vaststaand plan, daarvoor zijn e-commerce projecten te dynamisch. We werken daarom ‘Agile’. We delen projecten op in kortere ‘sprints’, welke tussen de 1 en 4 weken duren.

 • Minimum Viable Product (MVP)

  Een succesvolle webshop wordt niet één dag gebouwd. Daarom beginnen we met het ontwikkelen van de meest elementaire onderdelen van de webshop. We werken toe naar een eerste versie waarmee in productie kan worden gegaan. Dit noemen we een Minimum Viable Product (MVP). Hierna bouwen we het e-commerce platform stap voor stap verder uit, door steeds nieuwe functionaliteiten toe te voegen.

  Het voordeel is dat het nieuwe e-commerce platform snel operationeel is (en daarmee de ROI kan starten). Resultaten kunnen snel gemeten worden, waarmee de verdere doorontwikkeling kan worden aangepast.

 • Een vast projectteam

  Tijdens het project heb je een vast aanspreekpunt en een vast projectteam van experts die op een gelijkwaardig niveau met elkaar samen werken. Het team beschikt over een accountmanager en commerce consultant die altijd klaar staan om re-actief én pro-actief te helpen met vragen, verbeteringen en/of het voorkomen en oplossen van problemen.

Samen aan de slag?

We komen graag te weten meer over jouw wensen, neem contact met ons op.