1 Juli nieuwe BTW regels – Ben jij er klaar voor?

Per 1 juli 2021 wordt het BTW-systeem voor buitenlandse leveringen binnen de EU aangepast. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de heffing en inning van BTW eenvoudiger en moderner gemaakt wordt. In dit artikel leggen we uit wat er verandert en wat retailers moeten doen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Wat gaat er veranderen?

Laten we beginnen met een kort overzicht van de BTW-wijzingen die op1 juli ingaan:

  1. De vrijstelling bij de invoor van goederen onder de €22 verdwijnt.
  2. Verkoop je per jaar meer dan €10.000 aan particulieren in de EU buiten Nederland? Dan moet je BTW afdragen in het land van bestemming.
  3. Buitenlandse BTW kan worden aangegeven via de nieuwe “One-Stop Shop-aangifte” in Nederland.
  4. Ook voor geïmporteerde goederen kan gebruiken worden gemaakt van deze tool.
  5. Marktplaatsen en platformen worden aansprakelijk voor bepaalde transacties.

De belastingdienst legt het uit in het onderstaande filmpje:

Waarom gaat het veranderen?

De belangrijkste reden voor het veranderen van de BTW-regels is: oneerlijke concurentie tegen gaan. Goederen aan particulieren zullen door de nieuwe regelgeving altijd het zelfde belast worden. Hoe dit er precies uit ziet, zie je in de onderstaande voorbeelden.

Voorbeelden van de nieuwe BTW regels

Incidentele verkoop naar het buitenland

Zijn jouw totale jaarlijkse vekopen aan consumenten in andere EU-landen minder dan €10.000? Dan verandert er niets, je hoeft geen buitenlandse BTW te berekenen.

Wanneer je meer verkoopt dan €10.000 per jaar, moet er BTW berekend worden voor de EU-landen waarnaar verkocht wordt. Dit kan grote impact hebben omdat landen op dit moment een andere omzetgrens hebben. Vaak kan er Nederlandse BTW worden berekend, maar onder de nieuwe regels moet (bijvoorbeeld) de Duitse, Belgische of Zweede BTW worden berekend. Het gevolg hiervan is dat er per land moet worden gekeken welk BTW-tarief er geldt voor bepaalde goederen.

Daarnaast moet er een OSS-registratie worden aangevraagd en moeten prijzen van producten bekeken worden vanwege de andere BTW-tarieven.

Regelmatige verkoop naar het buitenland

Voor webshop eigenaren die onder de huidige regelgeving al boven de gestelde grens verkopen aan andere EU landen, veranderd er niet veel. Er wordt dan immers al het buitenlande BTW-tarief berekend. Het aantal landen waar buitenlandse BTW moet worden berekend kan door de nieuwe regelgeving wel toenemen.

Als ondernemer heb je de keuze om buitenlandse BTW via de Nederlandse OSS-aangifte te rapporteren.

Marktplaatsen

Verkoop je aan andere EU-landen via marktplaatsen? Dan gelden dezelfde regels zoals hierboven beschreven, tenzij je via de marktplaats (ook) aan dropshipment doet. Voor marktplaatsen verandert daarnaast de BTW-aansprakelijkheid voor buiten de EU gevestigde verkopers en voor geïmporteerde goederen tot een waarde van € 150. Als je daar meer over wil weten, kun je hier meer lezen.

Drop-shipping

Bij drop-shipping wordt een product direct van de leverancier aan de consument geleverd. Dit model wordt vaak toegepast op producten met een lage verkoopprijs, veelal geproduceerd in China.

In de huidige regelgeving staat dat deze producten vrijgesteld zijn van BTW, zolang de waarde on de €22 ligt.

Deze vrijstelling verdwijnt. De BTW zal voor het land van bestemming moeten worden ingevoerd in de eerder genoemde “One-Stop Shop aangifte”. Is er geen registratie? Dan zal de douane de BTW bij invoer heffen.

Als een marktplaats de drop-shipping regelt, wordt de marktplaats geacht om de producten (tot €150) eerst zelf in te kopen en vervolgens door te verkopen naar de consument.

Een overzicht

BTW regels 1 juli

Overzicht houden over BTW-tarieven

De nieuwe BTW-regels kunnen impact hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering. Als de aanpassingen van invloed zijn op de toepassing van BTW, moeten er wellicht technische aanpassingen gemaakt worden. Er zijn hierin grofweg twee keuzes.

Ten eerste kunnen er binnen e-commerce platformen zoals Magento of OroCommerce voor verschillende landen BTW-tarieven door worden gegeven (zoals bijvoorbeeld hoog / laag tarief). Op die manier wordt het juiste BTW-tarief berekend.

Wanneer je slechts aan een paar landen verkoopt, is dit een goede optie. Maar zodra je in meer landen actief bent, of via meerdere kanalen (webshop, marktplaatsen) verkoopt, is het verstandig om de BTW-tarieven in een ERP of Digital Operations Platform vast te leggen. Zo kun je gemakkelijk alle tarieven binnen één gecentraliseerd platform beheren.

Vragen over de nieuwe BTW-regels?

We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.